Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Διοργάνωση αγώνων 37ης εβδομάδας 2012

Τετάρτη 12/9/2012  (Ώρες προσέλευσης: 16:00-18:00)
Update 11/9: Την Τετάρτη θα διεξαχθούν κανονικά αγώνες και προπονήσεις
Σταθερός Στόχος:

-Πιστόλι 0,22 Standard Ανδρών/ Εφήβων
-Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος 10/8/6 Ανδρών
-Πιστόλι 0,22 10/8/6 Γυναικών/ Νεανίδων


Σάββατο 15/9/2012  (Ώρες προσέλευσης: 09:00-12:30) 
Update 14/9: Το Σάββατο θα διεξαχθούν κανονικά αγώνες και προπονήσεις
Σταθερός Στόχος:
Ώρες έναρξης σειρών: 09:45, 11:00, :12:00, 13:00
-Πιστόλι 0,22 Standard Ανδρών/ Εφήβων
-Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος 10/8/6 Ανδρών
-Πιστόλι 0,22 10/8/6 Γυναικών/ Νεανίδων

IPSC:
-Εκπαίδευση/ προπόνηση IPSC Pistol/Shotgun
-Αγώνας IPSC Pistol Level I


Κυριακή 16/9/2012  (Ωρες προσέλευσης: 09:00-12:30) 
Update 15/9: Την Κυριακή θα διεξαχθούν κανονικά αγώνες και προπονήσεις
Σταθερός Στόχος
: Ώρες έναρξης σειρών: 09:45, 11:00, :12:00, 13:00
-Πιστόλι 0,22 Standard Ανδρών/ Εφήβων
-Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος 10/8/6 Ανδρών
-Πιστόλι 0,22 10/8/6 Γυναικών

IPSC:
-Προπόνηση IPSC Shotgun
-Αγώνας IPSC Pistol Level I