Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Διοργάνωση αγώνων 43ης εβδομάδας 2012

Τετάρτη 24/10/2012  (Ώρες προσέλευσης: 16:00-18:00)
Σταθερός Στόχος:
-Πιστόλι 0,22 Standard Ανδρών/ Εφήβων
-Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος 10/8/6 Ανδρών
-Πιστόλι 0,22 10/8/6 Γυναικών/ Νεανίδων


Σάββατο 27/10/2012  (Ώρες προσέλευσης: 09:00-12:30) 
Σταθερός Στόχος: Ώρες έναρξης σειρών: 09:45, 11:00, :12:00, 13:00
-Πιστόλι 0,22 Standard Ανδρών/ Εφήβων
-Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος 10/8/6 Ανδρών
-Πιστόλι 0,22 10/8/6 Γυναικών/ Νεανίδων

IPSC:
-Εκπαίδευση/ προπόνηση IPSC Pistol/Shotgun
-Αγώνας IPSC Pistol Level I


Κυριακή 28/10/2012 
Την Κυριακή δεν θα διεξαχθεί καμία αθλητική δραστηριότητα λόγω της εθνικής επετείου