Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Διοργάνωση αγώνων 44ης εβδομάδας 2012

Τετάρτη 31/10/2012  (Ώρες προσέλευσης: 15:00-16:00)
Σταθερός Στόχος:
-Πιστόλι 0,22 Standard Ανδρών/ Εφήβων
-Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος 10/8/6 Ανδρών
-Πιστόλι 0,22 10/8/6 Γυναικών/ Νεανίδων


Σάββατο 03/11/2012  (Ώρες προσέλευσης: 09:00-12:30) 
Σταθερός Στόχος: Ώρες έναρξης σειρών: 09:45, 11:00, :12:00, 13:00
-Πιστόλι 0,22 Standard Ανδρών/ Εφήβων
-Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος 10/8/6 Ανδρών
-Πιστόλι 0,22 10/8/6 Γυναικών/ Νεανίδων

SLUG:
-Αγώνας SLUG με λειόκαννα κυνηγετικά όπλα στα 70m

IPSC:
Δεν θα διεξαχθεί αγώνας IPSC


Κυριακή 04/11/2012    (Ώρες προσέλευσης: 09:00-12:30)
Σταθερός Στόχος: Ώρες έναρξης σειρών: 09:45, 11:00, :12:00, 13:00
-Πιστόλι 0,22 Standard Ανδρών/ Εφήβων
-Πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος 10/8/6 Ανδρών
-Πιστόλι 0,22 10/8/6 Γυναικών/ Νεανίδων

IPSC:
-
Εκπαίδευση/ προπόνηση IPSC Pistol/Shotgun
-Αγώνας IPSC Pistol Level I