Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Ακύρωση αγώνων Κυριακής 7/7

Την Κυριακή 7/7 δεν θα διεξαχθεί καμία αθλητική δραστηριότητα λόγω υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά.