Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ενημέρωση προς όλους τους κατόχους σκοπευτικών όπλων


Υπενθυμίζουμε σε όλους τους κατόχους σκοπευτικών όπλων πως είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν και ατομικό αρχείο κατανάλωσης των προσωπικών τους σκοπευτικών φυσιγγίων.

Θα πρέπει να διατηρείτε αρχείο με:
-Ημερομηνία κατανάλωσης
-Τόπος κατανάλωσης (πχ ΠΒ ΜΟΦΑΤ στο σωματείο ΑΘΛΟΣ)
-Ποσότητα και διαμέτρημα καταναλωθέντων φυσιγγίων για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τα παραπάνω μπορεί να χρειασθούν σε περίπτωση ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές ή σε περίπτωση αίτησής σας για αγορά νέων σκοπευτικών φυσιγγίων.