Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Αγώνας Shotgun την Κυριακή 23/3
Την Κυριακή 23/3 θα διεξαχθεί αγώνας Shotgun με λειόκαννα όπλα.

Διεξάγεται σε δύο στάδια: Ένα με μονόβολα (ελάχιστος αριθμός 6 φυσίγγια) και ένα με σκάγια (ελάχιστος αριθμός 10 φυσίγγια).

Έναρξη αγώνα: 10:00. Τελευταία σειρά: 12:30.
Οι αθλητές παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της κάθε σειράς.

Μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε αθλητής με ανανεωμένη ταυτότητα της ΣΚΟΕ.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοδεύουν το όπλο τους με εν ισχύ Δελτίο Κατοχής.
Οπτικά σκοπευτικά βοηθήματα δεν επιτρέπονται.
Συμμετοχές μόνο με όπλα cal.12