Σάββατο, 1 Ιουλίου 2000

Ακύρωση αγώνων και προπονήσεων Τετάρτης 2/7/14

Την Τετάρτη 2/7 δεν θα διεξαχθεί καμία αθλητική δραστηριότητα λόγω υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά.