Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2000

Ακύρωση αγώνων και προπονήσεων Κυριακής 10/8/14

Την Κυριακή 10/8 δεν θα διεξαχθεί καμία αθλητική δραστηριότητα λόγω υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά.
Αγώνες και προπονήσεις θα συνεχίσουν ξανά το Σάββατο 30/8.