Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Μετάβαση σε θερινό ωράριο


Από αύριο 1/4/2015 και έως τη λήξη του θερινού ωραρίου
οι ώρες προσέλευσης κάθε Τετάρτη θα είναι 16:00 - 18:00


Οι ώρες προσεύλευσης για Σάββατο και Κυριακή δεν επηρρεάζονται.