Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση για τις ανανεώσεις σκοπευτικών όπλων


Σημαντική ενημέρωση για τους κατόχους σκοπευτικών όπλων:

Η ΣΚ.Ο.Ε. υπενθυμίζει με έγγραφό της ότι όσοι αθλητές κατέχουν σκοπευτικά όπλα θα πρέπει να ανανεώνουν τη σκοπευτική τους ταυτότητα (ΔΑΙ) καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύς της αδείας τους.
(βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας).

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα εκδίδεται βεβαίωση ανανέωσης σκοπευτικών όπλων από την Ομοσπονδία.