Νομοθεσία

Ν.2168/93 (Περί όπλων, με τις τροποποιήσεις)

N.3944/11 (Τροποποίηση Ν2168/93 προς εναρμόνιση με Κοινοτική οδηγία)

KYA 4325/99 (Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών)

Διευκρινιστική της KYA 4325/99 από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

N.2725/99 (Αθλητικός νόμος, με τις τροποποιήσεις)

Σεμινάριο Shotgun