Έγγραφα αθλητώνΑ. Δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Δικαιολογητικά εγγραφής στο Σύλλογο
2. Σε περίπτωση εγγραφής ανηλίκου είναι απαραίτητη και η Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου κηδεμόνα του
3. Αίτηση μεταγγραφής αθλητή (προς τη ΣΚΟΕ)


Β. Δικαιολογητικά χορήγησης/ ανανέωσης όπλων και φυσιγγίων:
1. Έγγραφα για χορήγηση πρώτου σκοπευτικού όπλου.
2. Έγγραφα για ανανέωση άδειας σκοπευτικών όπλων.
3. Υπεύθυνη δήλωση για τις 6μηνιαίες θεωρήσεις αδειών κατοχής.
4. Αίτηση/ Προσφυγή σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση σκοπευτικού όπλου
5. Αίτηση σκοπευτών για αγορά επιπλέον φυσιγγίων 
6. Έγγραφα για χορήγηση άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου 
7. Έγγραφα για χορήγηση άδειας οπλοφορίας (για ατομική ασφάλεια) 


Γ. Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo)
- Ιστοσελίδα έκδοσης/χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου.
Οδηγίες: Πρώτα εκδίδετε και εκτυπώνετε το παράβολο από την παραπάνω ιστοσελίδα και μετά το πληρώνετε στις περισσότερες τράπεζες ή μέσω e-banking).
Αν δεν διαθέτετε εκτυπωτή μπορείτε να το εκδόσετε και εκτυπώσετε στα ΚΕΠ και μετά να προβείτε στην πληρωμή του.

Συνήθεις κωδικοί παραβόλων:
- 6191: Εξαμηνιαία θεώρηση όπλων (σκοπευτικά και οπλοφορίας, συνοδεύεται από την Υ.Δ.)
- 6190: Άδεια αγοράς (όπλου ή/και φυσιγγίων)
- 6187: Χορήγηση/ανανέωση (τριετής) άδειας κατοχής σκοπευτικών όπλων
- 6186: Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια
- 6188: Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια (επέκταση για όλη την Επικράτεια)
- 6193: Μεταβλητού ποσού ένσημο ΕΛ.ΑΣ. (για αδήλωτα κυνηγετικά κ.α)
- 1813: Μεταβλητού ποσού παροχή υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ.


Δ. Διάφορα έγγραφα
1. Φόρμα με τα στοιχεία αθλητή για συμμετοχή σε αγώνα ή προπόνηση  στο σκοπευτήριο 


E. Κανονισμοί αγωνισμάτων
1. Κανονισμοί τυφεκίου ΚΠ 5x200 (BENCH REST)


* Για λόγους συμβατότητας προτείνουμε πρώτα να κατεβάζετε τα έγγραφα στον υπολογιστή σας και μετά να τα εκτυπώνετε
   (στην περίπτωση που δεν τυπώνεται σωστά η γραμματοσειρά)